• +976 8011-6660, 9915-0303, 8811-8601
 • info@bizacademy.mn
 • teacher-1

  Б. Ганболд

  Хөрөнгийн зах зээлд амжилттай тоглох нь сургалтын багш

  .

  Баттөмөрийн ГАНБОЛД
  Хөрөнгийн зах зээлд ажилласан хугацаа: 10 жил
  Албан тушаал:
  1. Хөрөнгийн зах зээлийн мэдээлэл, судалгааны www.marketinfo.mn сайтын үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх захирал /Одоо/
  2. “БиДиСЕК”ХК-ийн хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн /2008- 2015/
  3. “Нако түлш”ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /2012-2013/
  4. “Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн холбоо”-ны Нарийн бичгийн дарга /2012- 2015/
  Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх болон Андеррайтерын туршлага:
  1. 2008 онд “Хөх ган”ХК-ийн шинээр гаргасан хувьцааны олон нийтэд сурталчилах, борлуулах ажлын хэсгийн гишүүн (MSE:HGN/532)
  2. 2008 онд “Нако түлш”ХК-ийн шинээр гаргасан хувьцааны олон нийтэд сурталчилах, борлуулах ажлын хэсгийн гишүүн (MSE:NKT)
  3. 2008, 2014 онуудад “Би Ди Сек”ХК-ийн нэмэлт хувьцаа гаргах төслийн багийн гишүүн
  4. 2012 онд “Нако түлш”ХК-ийн хувьцаанд хөрвөх зээлийн төслийг гардан хэрэгжүүлсэн (MSE: NКТ)
  5. 2011 онд “Жаст-Агро”ХХК-ийн мах бондын  СЗХ, МХБ-д бүртгүүлэх төслийн багийн гишүүн
  6. 2011 онд “Шарын гол”ХК-ийн нэмэлт хувьцааны төслийн болон олон нийтэд сурталчилах, борлуулах ажлын хэсгийн гишүүн (MSE:SHG)
  7. 2014 он “Эрдэнэс таван толгой” ХК –ийн хувьцаа гаргахад зөвлөх багийн гишүүн

  © 2023 Webr team.